Yeni Dünya Vakfı’nın da içinde yer aldığı  “Yeni İşim Sosyal Girişim Projesi” proje ekibi toplantısı gerçekleştirildi.
Proje Hakkında
Toplumların refahı ve ilerlemesi için toplumsal bilincin arttırılması bir gerekliliktir. Sorumluluklarını bilen bireylerin varlıkları toplumlarda güven ve huzuru temin etmektedir.
Yaşadığı toplumda ortaya çıkan sosyal aksaklıkları fark ederek, o güne kadar akla gelmeyen ya da cesaret edilmeyen bir yaklaşımla sorunların üzerine giden, duyarlı ve toplumda fark yaratacak kişilerin yer aldığı sosyal girişimcilerin sayısını arttırmak ve onlara destek mekanizmaları oluşturmak önceliğimiz ve nihai hedefimizdir.
Kamu, üniversite ve sivil toplum çalışan, üye, öğrenci ve gönüllülerinin de içerisinde yer alacağı, toplumsal konulara duyarlı bireylerin seçileceği, eğitileceği ve geliştirileceği bir program çerçevesinde katılımcıların sivil topluma faydalı olabilecek şekle dönüştürüleceği bir proje öngörülmektedir.
Yine amacımız doğrultusunda, mevcut sivil toplum çalışan ve üyelerinin bilgi, yetenek ve becerilerinin uygun sosyal alanlarda değerlendirilmelerinin sağlanması, ayrıca bu bilgi, beceri, yetenek ve tecrübelerinin kamu ve üniversitelere aktarımını sağlayarak toplumun diğer bireylerinde yaratıcılık, yenilikçilik ve sosyal girişimcilik kapasitelerinin yükseltilmesine yönelik eğitimler, çalıştaylar, seminerler, fuarlar ve atölyelerin (workshop) gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz.
Kamu, üniversite ve sivil toplum iş birliklerini artırmak, ortak projeler geliştirmeleri için iletişim ağını geliştirmek, atölyeler ile desteklemek ve seminerlerle topluma ulaşma noktasında çok yönlü çalışmaların olduğu proaktif bir proje sunmak hedefiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Ayrıca proje kapsamında web sitemizle sosyal girişimcilik konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri için iletişim ağı ve sosyal girişimcilik konusunda bilgi ve faaliyetlerin paylaşıldığı bir portal olmasına çalışacağız.
Proje için sizlerden gelen başvuruları en kısa zamanda değerlendirip programa uygun katılımcıların seçilmesiyle eğitimlere başlayacağız. Eğitimlerle birlikte katılımcılarımız ve herkese açık birbirinden farklı çalıştaylarla bu alandaki sorunları dile getirip bu sorunlara ait çözüm önerileri getirmeye çalışacağız.
Konuya uygun bir konferans/seminerle topluma farkındalık yaratacak bir faaliyet gerçekleştirdikten sonra kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplumunda içinde yer alacağı bir fuar gerçekleştirecek, akabinde değerlendirme ve sonuç toplantısıyla proje çıktılarını tüm toplumla paylaşacağız.

Yeni İşim Sosyal Girişim Proje Başvuru Formu

2