X
Ör: Şube, Yurt veya İçerik adı ile yada anahtar kelime ile arama yapabilirsiniz.
EN

Faaliyetler

Genç Dünya Zirvesi Projesi - Empowerment Training Camp for Young World Youth Workers
30
Haz
Genç Dünya Zirvesi Projesi - Empowerment Training Camp for Young World Youth Workers
Empowerment Training Camp Project Title : "Genç Dünya Zirvesi" Gençlik Çalışanlarının ve Gönüllülerin Güçlendirilmesi Project No : 2021-2-TR01-KA210-YOU-000050003 Venue : İstanbul / Türkiye         Activity Title : Empowerment Training Camp for Young World Youth Workers Activity Dates :06.2023 / 29.06.2023 Introduction: The "Empowerment Training Camp for Young World Youth Workers" was orchestrated with the primary objective of amalgamating participants encompassing youth leaders, youth workers, volunteers, volunteer managers, mentors, NGO representatives, administrators/workers, and NGOs. The camp aimed to bolster the development of youth in their youth-related endeavors while targeting the enhancement of knowledge, skills, and attitudes under the umbrella of cultural diversity, focusing on identity, culture, religion, and race. Core Elements of the Activity: Warm-Up: Initiatives were undertaken to facilitate participant introductions, team-building exercises, and the fostering of a cohesive team spirit. Thematic Subjects: Sessions were organized to delve into topics such as Youthpass, cultural diversity, inclusion, democracy, policy development, intercultural learning, youth worker, digital competencies, European Citizenship, non-formal education, active citizenship, and Youthpass. Innovative Evaluation: Sessions were designed for participants to engage in self-assessment and holistic process evaluation. Sustainability Project: Activities were structured around partner recognition, project idea presentations, and developmental discussions. Dissemination: Strategies were delineated for the widespread dissemination of outcomes and outputs derived from the training camp. Methodology and Approach: Activities were grounded in non-formal education techniques. Methods ensuring active participation, knowledge sharing, idea exchange, and experiential sharing were employed. Roundtable discussions, debate sessions, role-playing, simulations, brainstorming, contests, gamification, storytelling, forum theatre, energizers, group dynamics, team-building, and interactive presentations were among the methodologies adopted. Evaluation: End-of-day evaluations were consistently conducted. Additionally, written and verbal evaluation activities were executed at the culmination of the project. Each day, a distinct partner organization spearheaded invigorating and mobilizing activities. Conclusion: The "Empowerment Training Camp for Young World Youth Workers" manifested as a triumphant initiative aimed at augmenting the skill set and knowledge base of youth workers and leaders. Through the utilization of innovative, active, non-formal, and informal methods and techniques, the project's objectives were seamlessly achieved. This training camp has equipped participants with pivotal insights, enabling them to partake more effectively and consciously in youth-centric activities.
11
Eyl
"Genç Dünya Zirvesi" Projesi - Kick-off Meeting
 TPM-1 KICK-OFF MEETING Project Title : "Genç Dünya Zirvesi" Gençlik Çalışanlarının ve Gönüllülerin Güçlendirilmesi Project No : 2021-2-TR01-KA210-YOU-000050003 Venue : Gaziantep / Türkiye     Activity Title : TPM-1 KICK-OFF Activity Dates :09.09.2022 / 11.09.2022   Introduction: The TPM-1 Kick-off Meeting signifies the commencement of our project. This assembly was convened with the objectives of discussing the overarching goals, expectations, and implementation strategy of the project, fostering collaboration among partners, and delineating the requisite steps for the successful execution of the project. Participants: YDV (Coordinating Organization) ANKA (Türkiye TtB (Norway) Meeting Date and Venue: Date: 09.09.2022 - 11.09.2022 Venue: Gaziantep, Türkiye Agenda: Opening remarks and introduction of participants Review of the project's overarching objectives and expectations Distribution of tasks and responsibilities Formulation of the communication plan Review and approval of the project calendar and activity plan Financial planning and budget allocation briefing Questions & Answers Closure    Key Discussion Points and Decisions: The project's overarching objectives and expectations were thoroughly discussed. Tasks and responsibilities were defined and distributed among partners. A communication plan was formulated, encompassing the tools and methods designated for regular communication among partners. The project calendar and activity plan were reviewed and ratified. A briefing was conducted regarding financial planning and budget allocation.   Feedback and Evaluations from Participants: YDV: "The meeting was a pivotal step marking the onset of the project. It was highly productive in terms of promoting collaboration and understanding among partners." ANKA: "Defining tasks and responsibilities will ensure the project progresses in a structured manner. The formulation of the communication plan was also crucial." TtB: "The briefing on financial planning and budget allocation aided in comprehending the financial aspects of the project more lucidly. Overall, we were satisfied with the meeting." Conclusion: The TPM-1 Kick-off Meeting was a fruitful session that ensured a successful start to the project. The emphasis on collaboration and mutual understanding among partners during the meeting indicates that such collaboration will persist in the subsequent phases of the project. The decisions made and plans established during the meeting will play a pivotal role in achieving the project's objectives.   TPM-1 RAPORU Proje Başlığı : "Genç Dünya Zirvesi" Gençlik Çalışanlarının ve Gönüllülerin Güçlendirilmesi Proje No : 2021-2-TR01-KA210-YOU-000050003 Yer (Şehir / Ülke) : Gaziantep / Türkiye     Etkinlik Adı : TPM-1 KICK-OFF Faaliyet Tarihleri :09.2022 / 11.09.2022   Giriş: TPM-1 Kick-off Meeting, projemizin başlangıcını işaret eden ilk ortaklar toplantısıdır. Bu toplantı, projenin genel hedeflerini, beklentilerini ve uygulama planını tartışmak, ortaklar arasında işbirliğini teşvik etmek ve projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli adımları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Katılımcılar: Yeni Dünya Vakfı (Koordinatör Kuruluş) ANKA (Türkiye) TtB (Norveç) Toplantı Tarihi ve Yeri: Tarih: [09.09.2022 / 11.09.2022] Yer: [Gaziantep, Türkiye] Gündem: Açılış konuşması ve katılımcıların tanıtımı Projenin genel hedefleri ve beklentilerinin gözden geçirilmesi Görev ve sorumlulukların dağıtımı İletişim planının oluşturulması Proje takvimi ve faaliyet planının gözden geçirilmesi Finansal planlama ve bütçe dağılımı Soru & Cevap Kapanış    Ana Tartışma Konuları ve Kararlar: Projenin genel hedefleri ve beklentileri detaylı bir şekilde tartışıldı. Görev ve sorumluluklar belirlendi ve ortaklar arasında dağıtıldı. İletişim planı oluşturuldu. Bu plan, ortaklar arasındaki düzenli iletişimi sağlamak için belirlenen araçları ve yöntemleri içerir. Proje takvimi ve faaliyet planı gözden geçirildi ve onaylandı. Finansal planlama ve bütçe dağılımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların Görüş ve Değerlendirmeleri: Yeni Dünya Vakfı: "Toplantı, projenin başlangıcını işaret eden önemli bir adımdı. Ortaklar arasında işbirliği ve anlayışın teşvik edilmesi açısından oldukça verimliydi." ANKA: "Görev ve sorumlulukların belirlenmesi, projenin daha organize bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. İletişim planının oluşturulması da oldukça önemliydi." TtB: "Finansal planlama ve bütçe dağılımı hakkında yapılan bilgilendirme, projenin mali yönünü daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Genel olarak toplantıdan memnun kaldık." Sonuç: TPM-1 Kick-off Meeting, projenin başarılı bir şekilde başlamasını sağlayan verimli bir toplantıydı. Ortaklar arasında işbirliği ve anlayışın teşvik edilmesi, projenin ilerleyen aşamalarında da bu işbirliğinin devam edeceğinin bir göstergesidir. Toplantıda alınan kararlar ve belirlenen planlar, projenin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.  
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında Daha fazla Bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
Kapat