Yeni Dünya Vakfı, "Vahyin Nebisi'ni Anlamak ve Anlatmak" İçin Panel Düzenledi... - Yeni Dünya Vakfı

Yeni Dünya Vakfı, "Vahyin Nebisi'ni Anlamak ve Anlatmak" İçin Panel Düzenledi…

Kategori: Haberler
Yayın Tarihi: 25 Nisan 2016

Yeni Dünya Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “Vahyin Nebisi’ni Anlamak” konulu panel; 23 Nisan Cumartesi Günü, İstanbul Sultanahmet Vakfı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Panel, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Engin Sandık’ın okuduğu Kur’an tilâvet ile başladı. YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu’nun kısa bir selâmlama hitabının ardından açılışta okunan âyetlerin meâli ile panel başladı. Panelistlerden Doç. Dr. Durak Pusmaz, okunan Hucurat Suresi’nin ilk âyetlerinin meâl-tefsirinde Rasulallah’ın yanında gösterilmesi gereken davranış biçimlerinin hududunu çizerken bir edep ve adab-ı muaşeret ölçüsü ortaya koydu. Akabinde İbrahim Aleyhisselâm’ın Kâbe’de etmiş olduğu dua ve bu duaya mukabil kabul olunmuş bir Nebi ve Rasul olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselâm’dan bahsettiği âyetleri mündemiç eyledi. Sad 6’da İsa Aleyhisselâm’a haber verilen Nebi’nin müjdesine değindi. Kur’an’da sadece Rasulullah’a hitaben kullanılan “Yâ eyyühennâs (ey insanlar)” ve “Yâ eyyüllezîne âmenû (ey iman edenler)” kavramlarının bütün insanlara ve insanlığa, bütün coğrafyaya ve din gününe kadar geçecek zamana mübeyyin, mübeşşir ve mümessil olarak gönderildiğinin vahyi karşılığı bugüne taşıyarak güncelledi.
Panelistlerden Doç. Dr. Arif Aytekin ise Rasulullah’ın risalet öncesi ve sonrasına dair bir tarihsel çizgi çizdi. Nübüvvetin ve Risaletin ağır şartlarına, bu şartlarda şirkin en ağır saltanatı karşısında Vahyin Rasulünün vahdet ile dik duruşuna vurgu yaptı.
Son Panelist olarak konuşan İstanbul İl Müftü Yrd. Muteber Gülsefa Uygur, “siracinmünir” yani ışık, nur, aydınlık bir yıldız olan Resulün, nasıl bugünün zulûmatına bir çıkış olacağına dair bir sunum yaptı. Dua ve duruş modeli olarak Furkan-ı Kerim’de Nebiyyullah’ın ifadelerini örnek olarak katılımcılara aktardı.
Panel katılımcı suallerine panelistlerin verdiği yanıtlarların ardından panelistlere plâket takdimi ve fotoğraf çekimi ile nihayet buldu.
Genel Başkan Mahmut Göksu, Mütevelli/ Yönetim/ Denetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, Öğrenci ve vakıf dostu çok sayıda davetlinin katıldığı programın moderatörlüğünü Vakfın Eğitim-Kültür Sorumlusu Hatice Gökçe, sunuculuğunu ise Cağaloğlu Anadolu Lisesi Öğrencisi Hatice Özcan üstlendi.  

Go to Top