YENİ DÜNYA VAKFI ANKARA ŞUBESİNİN BİR PROJESİ DAHA HAYATA GEÇİYOR.Vakfımızın hizmet anlayışı ve ‘çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir’ tarihi tartışmasından hareketle tasarladığımız ‘GELECEĞİNE KAYITSIZ KALMA: GELİŞTİR KENDİNİ’ projemiz GSHB tarafından desteklenmeye layık görülmüştür. Proje ile 176 bursiyer öğrencimize, 60 gönüllü öğrencimize ve 25 Vakıf yöneticimiz ve çalışanlarına hitap etmeyi planlıyoruz. Tahmini 15.09.2014 – 15.02.2015 tarihinde uygulanacak projemiz 6 ay sürecek ve bütçesi 110.000,00 TL (YüzOnBin)olacaktır.

Proje amaçlarımız: Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini etkinleştirmek ve güçlendirmek için gerekli destek ve teşviki sağlamak, Kaynakları gençliğin gelişimini tam anlamıyla sağlayacak şekilde kullanmak, Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, Gençliğin vatandaşlık bilincini geliştirmek, Farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi sorunlarına çözüm arama yollarının geliştirilmesidir.

‘çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir’ tartışmasından sonra projemizde gençlerin sosyal, kültürel, psikolojik ve mesleki gelişimleri için iki önemli faaliyet tasarladık.

Bunlardan bir tanesi dört şehir ve etrafındaki şehirlerin gezilmesi. Bunlar: Adıyaman merkezli orada 4 gece 5 gündüz konaklamalı ve etrafındaki Şanlıurfa, Diyarbakır şehirlerinin günü birlik gezilmesi. Her günün sonunda merkez olarak seçtiğimiz Adıyaman’a dönülmesi yer almaktadır. Sonra Sırasıyla Amasya(Çorum, Samsun ve Tokat illeri) ve İstanbul.

Seyahatler aşamasında Türk ve Dünya seçkilerinden değişik 100 kitap alınacak. Kitaplar seyahatler süresince ve sonra okunacak ve belirlenen tarihlerde onar kişilik gruplar halinde özetleri diğer öğrencilere sunulacaktır. Ayrıca alınan kitaplar Ankara Yeni Dünya Vakfı Kütüphanesini zenginleştirecektir.

Bu faaliyetten sonra hedef kitlemizin sosyal, kişisel ve kariyer gelişiminde önemli katkıları olacak eğitim seminerleri gerçekleştirilecektir. Bu eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verilecektir. Eğitim başlıklarından Bazıları: Hafıza Teknikleri, Sosyal Girişimcilik, Başarı ve Motivasyon, Etkili İnsan Olmanın İncelikleri, Sosyal Medyayı Anlamak, Az Zamanda Çok İş Başarma Sanatı, Toplum Önünde Etkili Konuşmak, Etkili İletişim ve Beden Dili. Sosyal ve kişisel gelişim.

GELECEĞİNE KAYITSIZ KALMA: GELİŞTİR KENDİNİ projesi gençlerimizde Tarih Bilinci ve Hareketlilik, Gönüllülük, Sosyal Uyum, Katılım, Girişimcilik, Kültür Sanat, Eğitim anlayışlarının ve farkındalığının gelişmesinde katkı sağlayacaktır.

Hayata geçirilecek olan bu proje ve tasarlanmakta olan projelerde emeği geçen, Vakfımız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail AKGÜN, Projeler ve Uluslararası İlişkiler komisyonundan Mustafa DOĞAN, Zafer GÜNGÖR ve Meltem BİLEN’in idaresinde projenin yürütümü yapılacaktır.