Yeni Dünya Vakfı’nın Ankara’da okuyan üniversiteli bursiyer öğrencileri, uzun süredir güncelliğini koruyan Anayasa tartışmalarını masaya yatırdı. TBMM, yeni bir Anayasa hazırlamak üzere uzun süredir çalıştıktan sonra mutabakat sağlanamaması üzerine çalışmalarına son verirken, YDV’li üniversite öğrencileri geçmişten günümüze hayatımıza yön veren bütün anayasaları mercek altına aldı.

Ankara’nın tarihi mekanlarından Hamamönü’nde bulunan YDV Ankara Şubesi’nde toplanan gençler, Başkan Ali Toköz başkanlığında sunumlar yaptılar. Toplantıda Islahat Fermanı , Tanzimat Fermanı, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin son kararları olan Misakı Milli ve Büyük Millet Meclisi açılışındaki konuşmalar asıl metinlerinden okundu.

Gençler, yeniden gündeme gelmesi halinde Anayasa çalışmalarında geçmişteki tüm anayasa ve anayasal metinlerin okunması gerektiğini ifade ettiler. Toplumun tamamını kucaklayan ve kalıcı bir barışı sağlayacak yeni bir anayasanın gerekliliği üzerinde duran YDV’li üniversite öğrencileri, millet kavramının Osmanlı’daki anlamıyla yeniden anlamlandırılması gerektiği konusunda fikir birliği içinde tartışmalarını noktaladılar.