Yeni Dünya Vakfı Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan vakıf bursiyeri öğrencileriyle bir araya geldi. Karşılıklı istişare, bilgi alışverişi, yeni dönem proje fikir, iyi niyet, dilek ve temenniler ile bereketli bir görüşme gerçekleştirildi.

Yeni Dünya Vakfı adına; Vakıf Genel Başkan Danışmanı Osman Çalım ile YDV Genel Merkez Projeler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed Mermer tarafından gerçekleştirilen programda; Vakfın misyonu ve bu misyon kapsamında burs alan öğrencilerin geleceğin yetişkinleri olduğu, bu cihetle önemli olduklarından bahsedildi. Ayrıca; ülkemize maddi ve manevi açıdan katma değeri olacak insanî vasıfları kazanıp bu bilgileri aktararak süreklilik kazandırmanın, vakıf insan karakterinin önemli bir özelliği olduğuna da değinildi.

YDV Genel Merkez Projeler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed Mermer’in öğrencilere projeler hakkında bilgiler aktardığı programda Genel Başkan Danışmanı Osman Çalım da Vakfın yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve yeni dönemde gerçekleştireceği etkinlikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İntern Doktor Mehmet Salıcı’nın kişisel olarak başlattığı yardım projesine Yeni Dünya Vakfı olarak destek verme hususu iletildi.

Son derece verimli geçen programın sonunda ise öğrencilerin yapılan vakıf faaliyetleri  çalışmalarına katılmak istedikleri ve bu kapsamda merkezden uzakta olanlarında iştirak edebileceği alt yapı çalışması hususuna değinildi. Öğrencilerin fikirleri ve talepleri alınarak yeni dönemde ortak projeler yapmak için görüş birliğine varıldı.