Birçok yerel ve ulusal farklı etkinlikleri gerçekleştiren Yeni Dünya Vakfı devam eden projeleriyle de daha kalıcı, köklü ve kapsamlı faaliyetleri hayata geçirmenin çabası içerisindedir.

Yeni Dünya Vakfı, Yeni Türkiye’nin inşasında gençlerimizin daha bilinçli bir pozisyon alabilmesi için üzerine düşen görev ve sorumluluğunun bilincinde hareket etmektedir. Bakanlar Kurulu kararıyla almayı düşündüğümüz kamu yararı kararı müracaatımız olumlu sonuçlanırsa tüm bu çalışmalarımız daha verimli ve daha devamlı olacaktır.

İNDİR