gsb istanbul
 

YENİ DÜNYA VAKFI İSTANBUL GENEL MERKEZ PROJELER VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU OLARAK “SAĞLAM GENÇ, İRADELİ LİDER” İSİMLİ PROJEMİZ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA SUNULMUŞ OLUP  KABUL EDİLMİŞ BULUNMAKTADIR.

Proje Adı : SAĞLAM GENÇ, İRADELİ LİDER

Gençlikle ilgili faaliyetler yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak “yeni bir dünya için çalışıyoruz” anlayışıyla  yola çıkan vakfımız; öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili,  kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık, evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla kazanabilecekleri imkân ve zemin oluşturmak amaçlamaktadır.

Proje ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması hususunda seminerlerden elde edecekleri dünyayı okuma becerileri ve yansımaları, yaşadıkları toplumda ortaya koyacakları reaksiyonları bir refleks şeklinde ortaya koyarak normal bireyden istidadı artmaya devam eden genç lider karakterinin gerektirdiği seviyeye çıkılması amaçlanmaktadır.

Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları konusunda desteklenmesi ile gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek, özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması hususlarında; İslam Dünyasını kavramsal tarihi, coğrafi, sosyolojik, ekonomik ve siyasi yönlerden tahlil edip, katılımcıların konu hakkındaki sistematik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlayarak ulusal düzeylerdeki süreçler hakkında yine isabetli öngörü ifade edebilen ve liderlik kapasitelerini geliştirebilen gençleri artırmak amaçlanmaktadır.

Proje İstanbul vakıf merkezi ve Ankara şubesi olmak üzere 2 lokasyonda, 8 aylık bir takvim kapsamında, 240 erkek ve kız öğrenciyi hedefleyecek şekilde organİze edilecektir.

Projenin uygulaması verilecek seminerler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Projenin çıktısı olarak; Yazılmış senaryoları uygulayan değil, kendisi senaryo yazarak adil bir geleceği modelleyerek öngörebilen ve buna göre yapı taşlarını dizayn edebilen bir gençliğin yetiştirilmesi ile geleceğin liderlerini ortaya çıkarabilme yaklaşımıdır.

Gençlerin, ilkeli birer şahsiyet olmalarına destek verilerek, milletimizin huzur içinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak ve kendi test tüpü içerisinde yaşayan gencin ahlaki sorumluluk ile bilimsel sorumluluk alanı içerisinde objektif yaklaşımının geliştirmesine destek vermektir.