222222222
 
Hollanda’da bulunan ve Avrupa’daki tanınmış ilk İslam Üniversitesi olan Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Danışma Kurulu üyesi Prof.Dr.Özcan Hıdır, 13.02.15 Cuma Günü, üyesi olduğu Vakfımızın Cağaloğlu’ndaki genel merkezini ziyaret ederek,Vakıf sorumlusu Yunus Bostancı’dan vakfın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bu vesile ile ses getirici ve nitelikli faaliyetlerinden dolayı vakfın Genel Başkanı Sayın Mahmut Göksu’nun şahsında bütün gönüllülerine teşekkür etti. Ziyaret esnasında Prof.Dr.Özcan Hıdır ayrıca, bir ekiple beraber 7 yılda hazırladıkları Hollandaca (Flamanca) açıklamalı Kur’an meali De Levende Koran’ı da Vakıf sorumlusu Yunus Bostancı’ya takdim etti.
Çalışmalarını yahudi ve hıristiyan kültürünün İslâm, Kur’an ve hadislere etkisi tartışmaları, dinler ve kültürlerarası etkileşim, “Protestanlık-Martin Luther ve İslâm”, “Avrupa ve Batı’da İslam”, “Kur’an ve Hz. Peygamber imajı”, “Batı’da Kur’an ve Sünnet’e yaklaşımlar”, “hadis oryantalizmi ve oksidentalizmi” ve “Avrupa’daki Türkler ve Müslümanların dini-manevi rehberlik, sosyo-kültürel, eğitim ve âile ile ilgili problemleri” gibi konular üzerinde sürdüren Özcan Hıdır, sözü edilen konularda 2’si Flamanca olmak üzere 13 kitabın yazarıdır.
Aynı zamanda Türkiye Alimler Birliği kurucu üyesi de olan Hıdır’ın bazı eserleri şunlardır: Inleiding tot Hadithwetenschap (Rotterdan: IUR Press, 2010 –Hollandaca-), Yahudi Kültürü ve Hadisler (İstanbul: İnsan Yayınları, 2006-2010 –ikinci baskı-), Hadis Deryasından İnciler (Istanbul, Bilge Yayınları 2010), Avrupa’da İslamî Hayat: İslam Dini El Kitabı (İstanbul: Semerkand Yayınları, 2010), Batı Dünyası’nda İslamofobi ve Ant-i İslamizm (Ankara: EskiYeni Yayınları, 2007), Hollanda’daki Türkler: Kurumlar, Başarılar, Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Perspektifler (IUR Press, Rotterdam 2012), Avrupa’da Müslüman Olmak (Hayat Yayınları, İstanbul 2013), Batı’da Hz. Peygamber Imajı, –Yayım aşamasında-, Oksidentalizm versus Oryantalizm: Hadis ve Siret Oksidentalizmi (Yayım aşamasında).