Ankara, İstanbul ve İzmir Baroları Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Kategori: Duyurular
Yayın Tarihi: 27 Nisan 2020

24 Nisan 2020 Cuma günü Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın İslam’ın emir ve kurallarına değindiği hutbesine ilişkin Ankara, İstanbul ve İzmir Baroları tarafından yapılan çirkin ve haddi aşan açıklamaları esefle okuduk.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Erbaş’ın zina ve eşcinsellik ile ilgili sözleri her Müslümanın inancının gereğidir. Bu hutbeye karşı çıkanlar hatta suç duyurusunda bulunanlar İslam’dan ne kadar uzak hatta ona düşman olduklarını, kendilerinden farklı düşünenlere karşı ne kadar tahammülsüz ve hazımsız olduklarını ortaya koymuşlardır. Onun bu çağın görüşlerinden uzak olduğunu iddia edenlerin aslında çok daha önceki çağlarda yaşamış Sodomlu ahlaksızlarla aynı görüşte olduğunu ortaya koymuştur.

Bunula da kalmayıp İslam dünyasında hiç olmayan “cadı diye kadın yakma” hadisesini İslam’a yamamaya çalışmaları büyük bir cehalettir. Zira her türlü yaşam ve temel haklarından mahrum bırakılan kadın gerçek değerini İslam’la bulmuştur. Değer tanımayan ve ironik bir şekilde engizisyon tarzı tahriki esas kendisi yapan Ankara Barosu, bu utanç verici açıklamasıyla toplum vicdanını yaralamıştır.

Tarihin hiçbir döneminde yüzüne insani suçların kara lekesi sürülmemiş İslamiyet’i ve Müslümanları, hayranı oldukları Avrupa’nın orta çağ karanlık pratikleri ile aynı cümlelerde anan bu açıklamaları, en hafif ifadeyle, içerisinde bulunduğu toplumdan kopukluğun, toplumun temel değerlerine nefretin, cehaletin ucuz ve hadsiz bir cüreti olarak görmekteyiz.

Bu itibarla; Müslümanları tahkir edip temel İslami değerleri aşağılamaya çalışarak nefreti yayan, teşvik eden ve yücelten açıklamalarından dolayı söz konusu baroları en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanımıza ve İslam dinine saldıran, hakaret eden, İslam dinini itibarsızlaştırmaya çalışan başta Ankara Barosu olmak üzere her birey ve kuruluşa karşı her türlü meşru mücadeleyi ortaya koyacağımızı kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

Go to Top