Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı yapılan ayrılıkçı uygulamalar ve açıklamalar hakkında kamuoyu duyurumuzdur.

Kategori: Haberler
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2020

Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinde giderek radikalleşen ırkçı siyasetin vardığı nokta Müslümanlarla mücadeleye dönüşmüş bulunmaktadır. Özellikle son dönemde yapılan ayrılıkçı uygulamalar ve açıklamalar, hukuka, inanç özgürlüğüne ve Müslümanlara büyük bir saygısızlıktır.

Bir karikatür dergisinde yayınlanan ve İslam’a yönelik hakaretler içeren kışkırtma dolu çizimlerin yol açtığı toplumsal öfkeyi anlamak yerine nefreti daha da körükleyen Fransa, Müslümanların kendini ifade etmesini de “radikallik” olarak göstermekten de geri durmamaktadır. Tüm bunları “düşünce özgürlüğü” tartışmalarına çekerek İslam düşmanlığını perdelemeye çalışanlar da amaçlarına ulaşamayacaklardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dahil olmak üzere uluslararası sözleşmeler, ifade özgürlüğünün sınırlarını çizmiştir.

Macron, ‘terör ve aşırılıkla mücadele’ adı altında Müslümanlara her türlü baskı ve ayrımcılığı yapmaktadır. İslam dünyası ve tüm vicdan sahiplerinin Macron Fransa’sına hak ettiği sertlikte cevaplarını vermeleri gerekmektedir.

Macron’u ve İslam karşıtı uygulamaları destekleyen tüm kişi ve kurumlara verilebilecek böylesine bir cevap küresel vicdanın da yansıması olacaktır. Tüm dünyada sadece Müslümanların değil tüm insanların, dinlerin hak ve hukukları korunmalı ve saygı duyulmalıdır.

Son olarak, İslam dünyasının önemli bir parçasını oluşturan bizler, Türkiye’de yaşayan Müslümanlar Macron Fransa’sını, bu nefret ve kışkırtıcı siyasetlerinden ve Müslümanların dinlerini yaşamasına, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesine yol açacak yasal düzenlemelerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

Avrupa halkını bu süreçte Müslümanlarla dayanışmaya ve herkesi İslam’ın ve tüm dinlerin kutsallarına saygıya davet ediyoruz.

Go to Top