Erzurum Şubesi ilk Vakfiye'nin Sahibi Yağan Baba'yı andı. - Yeni Dünya Vakfı

Erzurum Şubesi ilk Vakfiye’nin Sahibi Yağan Baba’yı andı.

Kategori: Haberler
Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2021

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut , Vakıflar Haftası’nda Anadolu’daki ilk Vakfiye’nin Sahibi Yağan Baba’yı andı.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut yönetim kurulu adına yayımladığı basın açıklamasında Türk-İslam medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğunu hatırlatarak bu yıl Ramazan gibi mübarek günlere denk gelen vakıflar haftasında Anadolu’daki ilk vakfın kurucusu Yağan Baba’yı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut yönetim kurulu adına yayımladığı basın açıklamasında Türk-İslam medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğunu hatırlatarak bu yıl Ramazan gibi mübarek günlere denk gelen vakıflar haftasında Anadolu’daki ilk vakfın kurucusu Yağan Baba’yı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

ERZURUM – YDV Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut açıklamasına şöyle devam etti: “Vakıflar haftasının bu sene hayır hasenat ayı Ramazan’a ve bayrama denk gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnfak, yardımlaşma, tasadduk ayı olan Ramazan’da vakıf müessesesini çok daha iyi idrak ediyoruz. İslam dünyasında vakıf müessesesi bilindiği üzere Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından başlatılmıştır. İslam dünyanın dört bir yanına, gönüllere vakıf hareketiyle yerleşmiş, neşv ü nema bulmuştur. Asırlardır İslamın sancaktarlığını şerefle taşıyan cecdadımız da vakıf müessesesini geliştirmiş, İslam medeniyetine çok büyük katkıda bulunmuş, kendileri de İslam kültür ve medeniyetiyle şehirleşmeye, yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. Fethedilen yurtların gerek fetihten evvel gerek fetihten sonra şenlenmesinde vakıfların çok büyük tesiri vardır.

Yağan Baba Vakfiyesi üzerine bilimsel bir makale kaleme alan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yasin Yılmaz’ın ifadeleriyle Orta Asya’dan göç ederek İran ve Anadolu’ya gelen Türkler tasavvuf geleneklerini de beraber getirmişlerdir. Gittikleri yerlerde zaviyelerini kurarak İslam’ı yaşayarak ve anlatarak yayma yoluna gitmişlerdir. Bunlardan birisi de Tebriz’de vakıf kurarak Pasinler’e gelen ve orada cami ve zaviyesini inşa eden Yağan Paşa (Yağan Baba), Arapça ifade ile Halil Divan’dir. Bilimsel kaynaklarda yer aldığı üzere ‘Buhara, Semerkant’tan Kirman’a ve oradan da Pasinler’e gelen Yağan Paşa bir cami ve zaviye inşa ettirmiştir.

Kendilerinden önce bu bölgeye gelen ve Gürcü krallarının hakimiyeti altında bulunan Türk köylerini bedelini ödeyerek satın almış ve bu köylerin gelirlerini inşa ettirdiği cami ve zaviyeye vakfetmiştir Yağan Paşa kurduğu vakfını, Evasıtı Receb 440/19-29 Aralık 1048 tarihinde yazdırdığı vakfiye ile tescil ettirmiştir. Yağan Paşa’nın yazdırdığı vakfiyede dönemin en büyük İslam devleti olan Abbasi Halifesi Mu’tasım Billah’ın adı da geçmektedir. Çünkü İslam’ın Türkler arasında yayılmaya başladığı dönemlerde devletleşen Türk boyları, İslam devleti olarak kabul edilmeleri için Abbasi halifesine elçiler göndermişlerdir. Hatta tam teşekküllü kurulan Türk-İslam devletlerinde hutbe hem halifenin hem de hükümdarın adına okunmuştur.’ Hem Türk tarihi hem de İslam Medeniyeti tarihi açısından önemli bilgiler içeren vakfiyenin günümüze kadar ulaşması dikkate şayandır.

Bu vesileyle içinde bulunduğumuz vakıflar haftasında ecdadımızı, bilhassa Erzurum’da bulunan ve Anadolu’da bilinen ilk vakfiyenin sahibi olan Yağan Baba’yı rahmetle ve minnetle anıyor, hem vakıflar haftasını hem tüm İslam Aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor, Filistin’de İsrail zulmünün bir an evvel sona ermesini ve mübarek Toprakların huzura kavuşmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Go to Top