“Her Müslüman Türk Genci şu üç şeyi çok iyi bilmelidir: DİL, DİN ve TARİH”
Yeni Dünya Vakfının Gençlik Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdiği “Sağlam Genç İradeli Lider” Projesi kapsamında devam eden İslam Dünyası Seminerlerinin Ankara’daki programına katılan Başbakan Yardımcısı Sn. Bülent ARINÇ, gençlere çok özel tavsiyelerde bulundu. 
22 Mart 2015 Pazar günü Ankara Hacı Bayram Kültür Merkezinde gerçekleşen programı Tarihçi Yazar Cihangir İşbilir yönetti. İlk misafir konuşmacı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. M. Selim Bağlı: Gençlere Osmanlıda Ayrımcı Hareketler başlığında bir sunum yaptı.
 

 
Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yardımcımız Bülent ARINÇ: Müslüman Türk genci şu üç şeyi çok  iyi bilmelidir. “Dil, Din ve Tarih.”
 
Birincisi, dindir. Okulda mesleki bilgilerimizi edinsekte bizi toplum içerisinde iyi bir yere taşıyacak, daha etkili ve verimli bir genç olmamızı sağlayacak olan öncelikle dini alt yapımızın sağlam olması gerekmektedir. Dini altyapımız sağlam olmazsa İşid gibi örgütlere aldanabiliriz.
 
İkincisi, dildir. Öncelikle Türkçeyi iyi kullanmalıyız. Osmanlıcayı iyi bilmeliyiz ki tarihle bağımız kopmasın. Bizim eğitim sistemimizde pek çok yanlış hala düzeltilemedi. Biz her şeyi  çok az bilen insan yetiştiriyoruz. İnsanlar  artık ansiklopedi ve kütüphanelere de müracaat etmiyorlar bu çok doğru bir şey değil. Teknoloji bize çok şey getirdi ama kitaba uzak kalamayız. En azından yatmadan önce iki eliniz kanda olsa 20 sayfa kitap okumalısınız.
 
Üçüncüsü, tarihtir. Geleceğe daha emin adımlarla gitmenin yolu geçmişi bitmekten geçer. Sebep – Sonuç ilişkisini tarih bilenler ancak çözebilir. Bütün bu saydıklarım içinde Yeni Dünya Vakfının büyük bir fırsat ve imkân olduğunu söyledi.
 
 

 
“Paran kadar değil hayrın kadar konuş”
 
Arınç, şunları söyledi: Her Müslüman vakıf hizmetlerini sevmeli ve destek vermelidir. Vakıf bizde dini bir kurumdur. Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanıyor. Vakfa destek olanların ve bağış yapanları Allah mallarını bereketlendirir ve onlara ihsanda bulunur. Eskiden insanlara paran kadar konuş derlerdi. Şimdi de biz “hayrın kadar konuş” diyoruz. Kimin hayrı ne kadarsa o kadar konuşmalıdır.
 

 
Türkiye’nin bugün ayakta dimdik durmasının bir sebebi de köklü vakıflara sahip olmasıdır. Yeni vakıflarımızın yapmış olduğu hizmetler toplumun her ihtiyacını gidermesi noktasında takdire şayandır. Bu aynı zamanda  bütçemize yük getirmeden hizmet üretmektir. Özünde de Allah rızası olduğu için vakıfların çok güzel hizmetler verdiğini görmekteyiz. İşte bunlardan biri de “Yeni Dünya Vakfı”. Bu güzel vakfı kuranlar, yaşatanlar ve hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Programın sonunda Sn. Arınç’a ve katılımcı Dr. Selim Bağlı’ya günü anısına tablolar hediye edildi. Seminerleri en iyi takip eden ilk 10 öğrenciye de kitap hediye edildi. Kültür Merkezindeki konuşmadan sonra Vakıf binasına geçen Arınç: Vakıf binasını çok beğendiğini, zaman zaman gelerek burada arkadaşlarla sohbet etmeyi arzuladığını söyledi.