Kurumsal yapısını güçlendirmek için her geçen gün yeni bir adım atan Yeni Dünya Vakfı “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsüne kavuştu.
1996 yılında kurulan Yeni Dünya Vakfı, 19 yıllık geçmişinde birçok güzel ve hayırlı hizmetin yapılmasına vesile olmuştur. Şanlı mazimizi istikbale taşırken bağlı olduğu yüce ilkeler ve değerler adına insan merkezli en kalıcı hizmetlerin verilebilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir.
Vakıf çalışmalarında gönüllülük esas olduğundan dolayı birtakım zorlukların aşılmasında bakanlar kurulunca alınan “vergi muafiyeti kararı” vakfımızın bundan böyle çalışmalarına önemli bir destek ve güvence oluşturacaktır. Kamu Yararı statüsünü alabilme şartlarını yerine getiren vakfımız 8 ay önce Maliye Bakanlığına bu hususta müracaatını yapmıştır. Maliye Bakanlığı da ilgili 8 bakanlık / kurum’a  yazı göndererek vakfın kamu yararı adına çalışıp çalışmadığı sorulmuştur. Tüm raporların olumlu çıkması neticesinde Bakanlar Kurulunun 22.06.2015 tarih ve 2015/7906 sayılı kararı ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla bu statüyü elde etmiştir.
İstanbul’da Genel Merkezi, Ankara’da Şubesi ve 13 il / ilçe temsilciliği ile hizmet veren Yeni Dünya Vakfı; hizmet ağını daha da genişletmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Cumhuriyet döneminde kurulmuş vakıf sayısı 4.800 civarındadır. Bunlardan 262 tanesinde Vergi Muafiyeti söz konusudur. Bu 262 vakıftan bir tanesi de Yeni Dünya Vakfıdır. Elbette bu vakıf yöneticilerine ayrı bir sorumluluk yüklemektedir.
Vakfımızın bu statüye kavuşmasında katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Daha kalıcı ve hayırlı hizmetlerin hayata geçirilmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.
 
DDD SSS