Ankara YDV Gençlik Konseyi çalışmalara devam etmek üzere toplandı.

Yoğun bir katılım sağlandı.Toplantıya başka vakıflardan da katılanlar oldu.Çalışmalarımızı beğenen vakfı temsil eden bir işi Gençlik Konseyini de kendi vakıflarına davet etti.
Toplantı içeriğini oluşturan konular ve önerilen projeler başlıca şöyle idi

Arge biriminin 1 Kitap 1 Kütüphane Projesi ile kütüphanesi olmayan 1 liseye kütüphane oluşturmak için kitap toplama kampanyası başlatılma adımları atıldı.Proje anlatıldıktan hemen sonra bu proje ile detaylı inceleme ve çalışma yapmak üzere 6 kişilik gönüllü bir birim oluşturuldu. 1 Kitap 1 Kütüphane Projesi toplantı itibarı ile 1 ay sonra neticelenmek üzere karara bağlandı.
Ayrıca Arge birim üyelerinden Osman Selçuk Ayçiçek Atalarımızın Sancakları ile ilgili projesi geliştirilme aşamasına geçildi.Atalarımızın Sancakları projesinde kısaca Osmanlı Balkan fethi üzerinde tarihi analiz üzerinden yürütülecek.
Toplantı gündem maddelerimiz arasında kardeş vakıflar ile istişare ve ortak proje üretmek üzere çalışmalar sunuldu.
Bir ilk okulda koruyucu diş hekimliği yapma çalışması için 5 diş hekimliğinde okuyan öğrenciler tarafından bilinçlendirme yapılacak tarihi belirlendi.
Konsey üyelerince belirlenecek 1 kitap 15 günde okunması planlanması ve kitap değerlendirilmesi tartışıldı.
Toplantıda önemli bir anekdot daha vardı. Geçtiğimiz günlerde metroda toplu kitap okuma etkinliğinden olumlu bir geri dönüş olduğu için aynı şekilde daha büyük bir kitle ile toplu kitap okuma etkinliğinin tarihi ve yeri belirlendi.
Birçok fikrin öne çıktığı bu toplantıda Ankara Gençlik Konseyinin aldığı kararlar ve ürettiği projelerle tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.