YENİ DÜNYA VAKFI 20. İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Yeni Dünya Vakfı, 20. İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 25-28 Şubat 2016 tarihlerinde  Antalya-Belek’te yapıldı.  Geleneksel hale getirilen ve bir anlamda vakfın yol haritasının değerlendirildiği söz konusu toplantıya genel merkez, şube ve temsilciliklerden; mütevelli heyeti, istişare kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanları ve üyeleri, denetim kurulu başkanları ve üyeleri, komisyon başkanları ve üyeleri, kadın kolları başkanları ve üyeleri, gençlik kolları başkanları ve üyeleri, il ve ilçe temsilcileri ile vakıf dostları katıldı.
Tüm faaliyetlerinde kurumsallaşma esaslı çalışmayı amaçlayan Yeni Dünya Vakfı,  20. İstişare ve Değerlendirme toplantısında öncelikle, Vakfın amaçları doğrultusun 2015 yılında yapılan çalışmaların faaliyet raporları görüşüldü ve değerlendirilmesi yapıldı. Bu faaliyetler sırasında vakıf yöneticilerine yapılan geri dönüşler, 2016 yılı hedeflerine ışık tutacak tecrübelerin paylaşımı ve halen yürütülmekte olan faaliyetlerle ilgili fikir alışverişi ve değerlendirmeler yapıldı ve faaliyetler sırasında vakıf gönüllülerinin gözlemleri paylaşıldı.
Toplantıda öncelikle 20. kuruluş yılını kutlayan Yeni Dünya Vakfı’nın 22.06.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararına çalışan vakıf statüsünün hak ve yasal sorumlulukları vurgulandı, vakfın ilgi alanına giren gençlerle yürüttüğü vakıf hamilerimizin büyük özveriyle sahiplendiği “Biz Bir Aileyiz Projesi”nin üzerinde ayrıca duruldu. Bu projenin daha kapsamlı, kalıcı ve tüm vakıf birimleri tarafından hayata geçirilmesi hususu tekrar vurgulandı.
Yapılan bu istişare ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan “Toplantı Sonuç Bildirgesi”nde, devam eden ve yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili ana başlıklar şu şekilde sıralandı.
1. Daha Fazla Yüzyüze İletişim/ Hayatın İçindeki Gençlik
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençlerin yüz yüze sözel iletişimden daha çok telefon ve bilgisayar üzerinden yazılı iletişime geçtikleri, bunun sonucunda sosyalleşmenin azaldığı değerlendirildi ve Yeni Dünya Vakfı olarak gençlerle yüz yüze iletişimi arttırmak için;
* Vakıf merkez, şube ve temsilciliklerinde panel, konferans, seminer, sohbet, kahvaltı v.b.çalışmaların yapılması,
* Eğitim Kampları, Dersler, Grup Okumaları, Kurslar, Resim/Hobi/Yazı Atölyeleri gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
* İngilizce ve Arapça Konuşma Kulüpleri, Kütüphane Kulübü gibi faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi,
* Gençlere/öğrencilere ulaşmak için yapılması plânlanan kısa film çalışmaları ve diğer sanat ve sportif etkinliklerinin yapılması,
2. YDV Kariyer Günleri
Bursiyer öğrencilere kamuoyunda başarılarıyla tanınan milletvekili, bürokrat, yüksek yargı üyeleri,  yazar, sanatçı, iş adamı, kanaat önderinin hayat hikâyelerinin paylaşıldığı söyleşilerin düzenlenmesi,
3. STK’lar İle Ortak Paneller Yapılması
İstişare ve Değerlendirme toplantısında kardeş vakıflarla iş birliğinin arttırılması amacıyla “Birlik, Beraberlik ve Kardeşliğin Gelişmesinde Vakıfların Rolü”, “Geçmişten Günümüze Devlet Yönetimi ve Vakıflar” “Vakıfların Güncel Sorunları” veya ülke ve dünya gündemi ile alakalı hususlarda ortaklaşa panellerin farklı illerde gerçekleştirilmesi için planlama yapılması,
4. Vakıf Hizmetlerinin Tanıtımı/ Vakıf Sitesinin Yapılandırılması
Vakıf hizmetlerinin tanıtımı konusunda medya ve sosyal medyada yapılan faaliyetlerin arttırılması, vakıf sitesinin yeniden düzenlenerek vakıf gönüllülerinin periyodik yazılarının sitede yayınlanması, misafir yazı ve yazarlara yer verilmesi, medya ve sosyal medyanın daha etkin kullanılması,
5. Vakıf- Kamu Kurumları Ortak Çalışmaları
Vakıf faaliyetlerinde bursiyerlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinden, Çalışma ve İş Kurumu Eğitimlerinden, Avrupa Birliği ve diğer Bakanlıkların gençlik fon ve faaliyetlerinden daha fazla yararlanmalarının saplanması, bu amaçla kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılması, bunun için de potansiyel kurum ve kuruluşların belirlenerek yapılacak planlamaya göre ziyaretler gerçekleştirilerek ortak çalışma ve işbirliklerinin geliştirilmesi,
6. Devam Eden Projelerin Değerlendirmesi
‘Biz Biz Aileyiz’ Projesi: Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve çok faydalı olduğu için 2015 yılı istişare ve değerlendirme toplantısı sonuç bildirgesinde devamına karar verilen bu projenin, daha etkin ve verimli olmasının temini için Vakıf genel merkez ve Ankara şubesi proje koordinatörleri, komisyon üyeleri ve grup hamilerinin görüşleri doğrultusunda ortak faaliyet planlaması yapılması,
7. Kurumsallaştırmayı Arttırma Faaliyetleri
Vakfın kurumsallaşmasının arttırılması için;
*  “Vakıf Kurumsal El Kitabının basılıp dağıtılması,
* Vakıf gayrimenkullerini arttırma çalışmaları,
* Vakfın her türlü faaliyetleri resim, yazı ve video ile kayıtları alınarak arşivinin oluşturulması,
* Ankara Keçiören’deki yurdumuza ilaveten yeni yurt açma çalışmaları,
* Vakıf gelirlerini arttırıcı proje ve çalışmalar,
* Vakıf Aidiyet Duygusunun geliştirilmesi çalışmaları,
* Vakfın 20. Yılı münasebetiyle yapılan vakıf tanıtım filmi,
* Vakfın şube ve temsilciliklerini daha işlevsel hale getirmek, gerektiğinde sayılarını arttırmak amacıyla yapılan teşkilât içi eğitim ve koordinasyon çalışmalarının değerlendirilmesi,
Kararlaştırılmıştır.
Mensuplarımıza ve kamuoyuna duyurulur. 28 Şubat 2016

                                                                      Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanlığı