Yeni Dünya Vakfı olarak, İŞKUR ile yaptığımız protokol çerçevesinde, İş Başı Eğitim Programına katılım sağlayan bursiyer öğrencilerimiz hem iş tecrübesi, hem de para kazanacaklar.  Vakıf Genel Başkanımız Sayın Mahmut Göksu ve beraberindeki heyetin İŞKUR Genel Müdürü Sayın Dr. Nusret Yazıcı’yı ziyaretinde temellerini attıkları, iş birliği anlaşması İŞKUR Daire Başkanı Mehmet Aslan ve Genel Merkez Koordinatörü Yunus Bostancı tarafından karşılıklı imza altına alınarak, yürürlüğe girdi. Bu programa dahil olmak isteyen bursiyer öğrencilerimiz ve üye işverenlerimizin [email protected] adresine başvuru maili göndermesini önemle rica ederiz.Tüm sorularınız için detayları aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

 
İşverenlere Sağladığı Faydalar Nelerdir?
İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyor. Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenler için maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.
Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilir?
4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. Maddesine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. programdan yararlanabilir. Ayrıca kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller de programa başvuru yapabilir.
İşverenler Kimleri Programa Alabilir?
Bütün işsizler ile birlikte ön lisans dahil bütün üniversite öğrencileri ile açık öğretimde okuyan bütün öğrenciler programa katılabilir.
Ancak programın uygulandığı işyerinin sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısmı ile eşinin o işyerinde programa katılması mümkün değildir.
Program Süresi Ne Kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı 160 güne kadar düzenlenebilir. Günde en az 5 saat olarak işveren ile katılımcının kabul etmesi ve de günde 8 saati aşmaması kaydıyla günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabilir.  Dolayısıyla öğrenciler de ders saatlerinden arta kalan zamanlarda Programa katılabiliyorlar.
Katılımcılara İŞKUR Tarafından Hangi Ödemeler Yapılıyor? İşverenin Maddi Yükümlülüğü Var Mı?
İŞKUR, Programa katılanlara her gün için 25 TL cep harçlığı ödüyor ve program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor.
İşverenlerin program kapsamında herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak işverenler kendileri isterse katılımcılara İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave olacak şekilde ödeme yapabilme imkanına da sahiptir.
İşverenler Programa Alacakları Kişileri Nasıl Belirler?
İşverenler İşbaşı Eğitim Programına alacakları kişileri kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’a başvurup Programdan yararlanmak isteyenler arasından seçme yapabilirler. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların Programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu Kurum tarafından verilen onay ile program başlar.
İşverenlerin Alabileceği Katılımcı Sayısı Nasıl Belirlenir?
En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunur.
İşverenlerin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanır. Kontenjan hesaplanmasında tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır ve bu sayede işverenin daha çok katılımcı alabilmesi sağlanır.
Programda İstihdam Yükümlülüğü Var Mı?
İşbaşı Eğitim Programında istihdam yükümlülüğü Programdan yararlanan bir işverenin 1 yıl içerisinde yeniden talepte bulunması durumunda söz konusu olur. Programdan yeniden yararlanmak isteyen
işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 1 yılda programı tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az 60 gün istihdam etmiş olması gerekir.
İşveren, istihdam yükümlülüğünü yerine getirirken katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizler arasından da söz konusu yükümlülük yerine getirilebilir.
İŞKUR İşverenleri Programa Nasıl Yönlendiriyor?
İŞKUR’a kayıt yaptıran her işverene iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilerek bu kapsamda programla ilgili bilgiler veriliyor ve şartlarının uygun olması halinde program başvurusu değerlendirmeye alınarak talep ettiği mesleklerde kayıtlı olan kişiler arasından katılımcı seçilebiliyor.
İşverenlerin Programla İlgili Bilmesi/Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

 • Programa alınacak kişilerin programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olmaması gerekir.
 • İşverenin programın başladığı tarihteki çalışan sayısını program bitiminde de koruması gerekir. Bitiş tarihindeki çalışan sayısı başlangıçtakinden düşükse aradaki farkı tamamlaması için işverene 1 ay süre verilir.
 • Program bitiminde gerekli sayıda katılımcıyı istihdam etmeye başlayan ve istihdamı tamamlayacağına dair taahhütname veren işveren yeni program başvurusunda bulunabilir.
 • İşverenlerin programa katılan kişilere programın düzenlendiği meslek dışında başka bir iş yaptırmaması gerekir.

İşsizler ve öğrenciler!
Deneyim kazanırken paranız İŞKUR’dan
İşbaşı Eğitim Programı
 
İşbaşı Eğitim Programının Sağladığı Faydalar Nelerdir?
İşbaşı Eğitim Programı ile işsizler ve öğrenciler eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanıp aynı zamanda günde 25 TL elde etme şansına sahip olabiliyor. Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını da Program kapsamında gerçekleştirilebildiği için iş arama sürecinde bu deneyimlerine de CV’lerinde yer verebiliyorlar.
 
Kimler Katılabiliyor?
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve ikinci öğretim öğrencileri ile açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ile tüm işsizler Programdan faydalanabiliyor.
 
Katılmanın Diğer Şartları Nelerdir?

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde Programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak.

 
Program Süresi Ne Kadar?
İşbaşı Eğitim Programı 160 güne kadar düzenlenebilir. Günde en az 5 saat olarak işveren ile katılımcının kabul etmesi ve de günde 8 saati aşmaması kaydıyla günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabilir.  Dolayısıyla öğrenciler de ders saatlerinden arta kalan zamanlarda Programa katılabiliyorlar.
 
İŞKUR Hangi Ödemeleri Yapıyor?
İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programına katılanlara her gün için 25 TL cep harçlığı ödüyor ve Program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor. Bu sayede kişiler staj yaparken geçici süreli de olsa gelir elde etme imkanına sahip olarak sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.
Kişiler Programa Katılacakları İşyerini Nasıl Belirleyebilir?
Katılımcılar Programa katılacakları işyerini kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’a da başvurup Programdan yararlanmak isteyen bir işverene bağlı işyerinde katılım sağlayabilir. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların Programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu Kurum tarafından verilen onay ile Program başlayabilir.
 
Program Hangi İşyerlerinde Uygulanabilir?
En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işyerlerinde düzenlenebilen Program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunur.
 
İŞKUR Kişileri Programa Nasıl Yönlendiriyor?
İŞKUR’a kayıt yaptıranlara verilen iş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında programla ilgili bilgiler veriliyor ve durumlarının uygun olması halinde verilen onay doğrultusunda işsizler ve öğrenciler Programa  yönlendirilebiliyor.
 
Katılımcıların İlgili Bilmesi/Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

 • Program süresinin 1/10’undan fazla devamsızlık yapılamıyor, aksi takdirde 12 ay süreyle programdan faydalanılamıyor.
 • 24 ay içerisinde en fazla 160 gün süreyle programdan faydalanılabiliyor.
 • Programdan yararlandıktan sonra 6 ay geçmeden yeni bir İşbaşı Eğitim Programına veya İŞKUR tarafından düzenlenen diğer kurs/programlara katılım sağlanamıyor.

iskur_ydv