YENİ PROJEMİZ İÇİN DERSLER BAŞLADI - Yeni Dünya Vakfı

YENİ PROJEMİZ İÇİN DERSLER BAŞLADI

Kategori: Haberler
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2017

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “Şehirlerde Medeniyet İstanbul Projesi” eğitim programları başladı.
Genel Merkez AR-GE ve Projeler Komisyonundan Proje Mühendisleri Ferhat Sağlam ve Muktedir Gedik öncülüğünde devam eden proje eğitimlerinde, Fotoğrafçılık ve Osmanlıca Farkındalığı dersleri veriliyor. 7 ay sürecek proje boyunca düzenlenecek gezilerde katılımcıların farkındalığını artırma amaçlı verilen eğitimlerin yanı sıra oluşturulan proje ekipleri de sürekli olarak iletişim araçları ve sosyal medya ile bilgilendirmede bulunuyorlar.
Projenin amaçları:
-Gençlerin İstanbul özelinde şehir ve medeniyet kavramlarını idrak etmeleri
sağlanacaktır.
-Proje kapsamında genel olarak şehir ve özel olarak İstanbul kültürü ile ilgili
konulara yer verilecektir.
-Dünya şehirleri, kişiler, mekanlar, zanaatlar, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir
tarihi dersin başlıca konularıdır.
-Ayrıca, sokratik bir metotla sokak dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin,
işlevler, yapılar, yaşam tarzları ve tarihi geçmişleri gibi birçok farklılığını aynı
anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilecek; verilecek fotoğrafçılık ve
medya eğitim ile öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraama becerileri
geliştirilecektir.
-Yöntem itibari ile kültürel ve sanatsal faaliyetler ön planda tutularak gençlerin
kişisel ve sosyal yönlerinin gelişimine katkı sağlanacaktır.
-Bu bağlamda başlıca faaliyetler fotoğrafçılık ve medya eğitimi, alanında uzman
akademisyenlerle İstanbulsokak dersleri, İstanbul’un ülkemize kazandırdığı
sanatçı, yazar ve kir adamları ile söyleşiler, medeniyet seyrimizi
inceleyeceğimiz başlıca Osmanlı – Selçuklu şehirleri kültürel gezi programıdır.
-Projenin başlıca amacı gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı
sağlamakla beraber İstanbul gibi bir medeniyet başkentini özümsemeleridir.
1 p
2p

Go to Top