Yeni Dünya Vakfı, 2013-2014 eğitim yılı konferanslarını son günlerin en güncel tartışma konularından biri ile tamamladı

Yeni Dünya Vakfı, 2013-2014 eğitim yılı konferanslarını son günlerin en güncel tartışma konularından biri ile tamamladı


Yeni Dünya Vakfı, 2013-2014 eğitim yılı konferanslarını son günlerin en güncel tartışma konularından biri ile tamamladı. Hukukçu Cüneyt Yüksel, başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerini, Avrupa ve Amerika’daki örneklerini kıyaslayarak anlattı. Türkiye’nin nasıl bir sistem seçmesi gerektiğine dair fikirlerini paylaştı.
Başkanlık, yarı başkanlık sistemleri; yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Türkiye siyasetinin en temel tartışma konularından biri haline geldi. Son günlerin en önemli sorusu, Türkiye demokrasisinin ihtiyaç duyduğu sistemin hangisi olduğu ya da Türkiye’ye özgü bir sistemin oluşturulup oluşturulamayacağı.
Yeni Dünya Vakfı, 2013-2014 eğitim yılı konferanslarının sonuncusu için bu sıcak konuyu seçti. “Türkiye’nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi: Parlamenter, Yarı Başkanlık, Başkanlık Sistemi” isimli konferans, 14 Haziran 2014 Cumartesi tarihinde Eminönü Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Gençler tarafından ilgiyle dinlenen konferansın konuşmacısı, bu alandaki çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Cüneyt Yüksel’di.”Devletin Yeniden Yapılanması” başlıklı tezi Harvard’ta en başarılı çalışma seçilen, “Hükümetler, Çalışanlar ve Uluslararası Şirketler” adlı doktora çalışmasıyla Stanford Üniversitesi’nin dünya çapında akademik başarı gösteren on öğrenciye verdiği başarı ödülüne layık görülen Yüksel, konu hakkındaki araştırmalarından bahsetti. Katılımcıların sorularını yanıtladı.
Türkiye özelinde ileri bir yönetim sisteminin oluşturulması için dünyadaki uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Yüksel, geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlattı. 367 kriziyle başlayıp 27 Nisan e-muhtırasına kadar uzanan son cumhurbaşkanlığı seçimi tecrübesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Yüksel, son değişikliklere kadar parlamenter sistemin “tam bürokrasi, çeyrek demokrasi” anlayışından ibaret olduğunu söyledi. Bu anlayışa dönülmemesi için Türk demokrasisine uygun bir sistemin oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Amerika’da yaptığı karşılaştırmalı araştırmalardan hareketle ülke gündemini değerlendiren Yüksel, Türkiye özelinde demokrasi, hukuk ve insan hakları açısından ileri bir sistemin oluşturulması için yapılması gerekenlerden bahsetti. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği ve sorularıyla zenginleştirdiği konferans, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu’nun konuşmacı Cüneyt Yüksel’e ödül takdimiyle son buldu.