PROJENİN AMACI:
– ”İslam Dünyasını” kavramsal, tarihi, coğrafi, sosyolojik, ekonomik ve siyasi yönlerden tahlil edip, katılımcıların konu hakkındaki sistematik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak.
-İslam dünyası ile alakalı sağlıklı bir bakış açısı tesis etmek
– İslam dünyasının ve İslam ülkelerinin temel sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek
– İslam dünyasının zenginliklerini tahlil edip optimum kullanım yollarını tespit etmek
– İslam dünyası ile alakalı temel verilere ve temel harita bilgisini elde etmek
– İslam dünyası uzmanları yetiştirmek
-İslam dünyasının sorunları ve çözüm yolları ile ilgili raporlar ve analizler hazırlamak
-İslam dünyası yıllığı’ hazırlamak
 
YÜRÜTÜCÜ
YENİ DÜNYA VAKFI   GENEL MERKEZ PROJELER VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU
Gençlikle ilgili faaliyetler yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak “yeni bir dünya için çalışıyoruz” anlayışıyla  yola çıkan vakfımız; öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili,  kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık, evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla kazanabilecekleri imkân ve zemin oluşturmak amaçlamaktadır.
EĞİTMEN : CİHANGİR İŞBİLİR
ULUSLAR ARASI RABİA PLATFORMU GENEL KOORDİNATÖRÜ
Proje ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması hususunda seminerlerden elde edecekleri dünyayı okuma becerileri ve yansımaları, yaşadıkları toplumda ortaya koyacakları reaksiyonları bir refleks şeklinde ortaya koyarak normal bireyden istidadı artmaya devam eden genç lider karakterine yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Projenin uygulaması verilecek seminerler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

  • Projenin çıktısı olarak; Yazılmış senaryoları uygulayan değil, kendisi senaryo yazarak adil bir geleceği modelleyerek öngörebilen ve buna göre yapı taşlarını dizayn edebilen bir gençliğin yetiştirilmesi ile geleceğin liderlerini ortaya çıkarabilme yaklaşımıdır
  • Gençlerin, ilkeli birer şahsiyet olmalarına destek verilerek, milletimizin huzur içinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak ana gayemizi oluşturmaktadır.
  • Bugün herşeyden daha çok, ülkenin geleceğine alternatif bakış açıları getirecek stratejik analiz çerçevelerine ihtiyaç vardır.
  • Dinamik bir süreçten geçen toplumun bireyi olarak toplumla ilgili stratejik analizler yapmak modeli tanımlayan tüm parametreler hakkında fikir yürütebilmektir.
  • Referans : Stratejik Derinlik  / Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU

 
Proje İstanbul Genel Merkez  ve  Ankara şube                    
olmak üzere şimdilik 2 lokasyonda, 8 aylık bir takvim programı kapsamında, 240 erkek ve kız öğrenciyi hedefleyecek şekilde organize edilecektir.  
İstanbul  Cumartesi  13:00- 17:00   
Ankara Pazar  13:00- 17:00
 
seminer afis
 
 
Sağlam Genç, İradeli Lider Projesi Aylık Faaliyet Planı