Bakanlar Kurulu Vergi Muafiyeti Kararı

Vakıfımıza, Bakanlar Kurulunun 22/06/2015 tarih ve 2015/7906 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.