Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi, Ankara’nın en müstesna ziyaretgâhı olan Hacı Bayram-ı Veli türbesini de içinde barındıran tarihi külliyenin içinde yer almaktadır.  Ankara konakları olarak bilinen çağdaş mimarinin gerektirdiği bütün özelliklere sahip olan yeni şube binası, 3 katlı toplam 7 odaya sahiptir.
Yeni Dünya Vakfı zengin kültür mirasımızın korunması, yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara bir mekan daha kazandırmıştır. Ankara Şubesi olarak açılacak olan bu tarihi Ankara evinin, mimari özelliklerine uygun hayata geçmesi için büyük çaba sarf eden vakfımız, bu gayretleri ile kendi mimarimize ve sanatımıza hizmet etmenin haklı grurunu yaşamaktadır. İnsanımıza ve tarihimize hizmet eden vakıflar kervanında yerini alan Yeni Dünya Vakfı, diriye şefkat – ölüye rahmet vesilesi olacak hayırlı hizmetlerini, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin de manevi huzurunda vermeye devam edecektir.
Yeni Dünya Vakfı bu zengin kültür mirasımızın korunması, yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara bir mekan daha kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Ayrıca biliyoruz ki “Halis niyetlerle açılan her vakıf; genç nesillerin filizlendiği birer medrese, karşılık gözetmeyen birer aşevi, misafirhane, yurt ve yuvadır.” İşte bütün bu nitelikleri içinde barındıran vakfımızın, tarihe olan saygısı ve düşkünlüğü bir kez daha tescilleniyor. Ankara Şubesinde ki açılışa hazırlanan binasını, tarihi Ankara evlerinin mimarisine uygun yaptırarak, sanata hizmet etmenin misyonunu da taşıdığını bir kez daha göstermiş oldu. En güzel sosyal hizmet tesisi olan vakıflar kervanında emin adımlarla yürüyen Yeni Dünya Vakfı diriye şefkat, ölüye rahmet vesilesi olmanın ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin manevi huzurunda hizmetlerini vermeye, geçmişe saygı – geleceğe teminatla anlayışıyla yoluna devam etmektedir.