2019-2020 Iğdır Şube Burs Başvuruları - Yeni Dünya Vakfı

2019-2020 Iğdır Şube Burs Başvuruları

Kategori: Duyurular
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2019

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ

 • Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Yeni Dünya Vakfı tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda 8 ay süresince burs verilecektir. Yeni Dünya Vakfı gerektiği durumlarda her zaman burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.
 • İlan edilen tarihler Iğdır Şube burs takvimi için geçerlidir. Diğer illerden yapılacak olan başvurular için en yakın size şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz. Şube listemiz için internet sitemizin ‘İletişim’ sekmesine göz atabilirsiniz. (Şube burs takvimlerimiz her ilde farklılık göstermektedir.)

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Kayıtlı olarak normal öğrenciliğe devam etmek,
 • Başvuru tarihi itibari ile 28 yaşından gün almamış olmak,
 • Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.
 • 2019-2020 yılı burs başvurularında Iğdır Üniversitesi’nde okuma şartı vardır.   Aktif olarak vakfımızdan burs alıp Iğdır Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerinin de 12.10.2019 ‘da yapılacak olan mülakata katılması zorunludur.
 • Vakfımızdan burs alıp Iğdır ili dışında okuyan öğrencilerimiz de okuduğu ilin Yeni Dünya Vakfı şubelerinde mülakata katılmaları zorunludur.

BAŞVURU YERİ

 • Başvurular, vakfımızın Iğdır Şubesi’nde şahsen kabul edilmektedir.
 • İnternet ortamı ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES: Bağlar Mah. Seçkin Sokak Emir Ensar Apt. No:15 
              Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şube – Merkez
              Bilgi için: 0476 210 11 95

IĞDIR ŞUBE BURS BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Diğer illerin başvuru süreci için sitemizin iletişim bölümünden şubelerimizle irtibat kurunuz.
Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şube Burs Başvuruları: 03.10.2019 – 09.10.2019  17.00
Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şube Mülakat Tarihi   : 12.10.2019 10.00

ÖN ELEME YAPILMASI
Yeni Dünya Vakfı başvuran adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, şube yetkilileri iletişime geçecektir.
BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERDEN TALEP EDİLEN BELGELER

 • Transkript (Onaylı)
 • İkamet Tezkeresi (Uluslararası Öğrenciler için),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten- tüm aile fertlerini göstermesi zorunlu),
 • Sabıka Kayıt Belgesi (e-devletten),
 • Banka hesap numarası ve IBAN.

Evraklar, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra yukarıda belirtilen tarihlerde Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez/Şubelerine teslim etmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.
BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde ya da durumlarında ya da vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda vakfa bilgi verilmesi zorunludur.
 • Bursiyer, eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri vakfa iletmekle yükümlüdür.
 • Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, (dönemlik sistem ise) ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi gerekmektedir. 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2,50; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 65olması gerekmektedir.
 • Bursiyerin Yeni Dünya Vakfı bünyesindeki etkinliklere ve çalışmalara düzenli aralıklarla katılması beklenmektedir.
 • Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, Yeni Dünya Vakfı’nın talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyerden, verilen burs hakkı geri alınacaktır.

BURSUN KESİLMESİ
Yeni Dünya Vakfı Burs Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde vakfımız tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Vakfımız bu hususta takdir hakkını haizdir.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda vakfımız tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

Go to Top